İlim Yayma Cemiyeti Ağrı Şubesi'nin SODES 2017-04-0104 Nolu Projesi Kapsamında Alınacak Olan Gezi Hizmet Alımı İçin Piyasa Araştırması İlanı

İhale Adı İlim Yayma Cemiyeti Ağrı Şubesi'nin SODES 2017-04-0104 Nolu Projesi Kapsamında Alınacak Olan Gezi Hizmet Alımı İçin Piyasa Araştırması İlanı
Birim Ağrı SODES - İLİM YAYMA CEMİYETİ AĞRI ŞUBESİ
Kayıt Türü
İhale Tarih ve Saati 2018-09-25 - 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer T.C Ağrı Valiliği SODES Proje Koordinasyon Birimi Valilik Hizmet Binası Zemin Kat Z04- Z05
İşin Yapılacağı Yer Dernek tarafından belirlenecektir.
Proje No 2017-04-0104
İşin Süresi
Proje Koordinatörü : YILMAZ SAĞIN
Koordinatör Telefonu 0544 677 0401
Durum Sonuçlandı
Yayınlanma Tarih ve Saati 2018-09-10 - 13:21:41
Görüntülenme 754

Açıklama :


1 - Teklif verebilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 1.1 Teklif veren Kişi/Firmanın kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından Temin edeceği Faaliyet Alanını Gösterir Belge. 1.2 Vergi borcu olmadığını gösterir belge.

İtiraz Kayıtları

Bu ihale ile ilgili itiraz kaydı bulunmamaktadır.
İsim Dosya
Teklif Mektubu - Teknik Şartname 1536585712.doc
İşin Yaklaşık Maliyeti 47,000.00 TL
Yüklenici Firma NOAHS ARK TRAVEL
Sözleşme Bedeli 46,820.00 TL
Kırım Oranı       %0 (180.00 TL)
İhaleye Katılan Firma Sayısı 4
Geçerli Teklif Sayısı 1