Eleşkirt Eğitimi Destekleme ve İlmi Araştırmalar Derneği'nin SODES 2017-04-0003 Nolu Projesi Kapsamında Alınacak Olan İl İçi Gezisi Hizmet Alımı İçin Piyasa Araştırması İlanı

İhale Adı Eleşkirt Eğitimi Destekleme ve İlmi Araştırmalar Derneği'nin SODES 2017-04-0003 Nolu Projesi Kapsamında Alınacak Olan İl İçi Gezisi Hizmet Alımı İçin Piyasa Araştırması İlanı
Birim Ağrı SODES - ELEŞKİRT EĞİTİMİ DESTEKLEME VE İLMİ ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ
Kayıt Türü
İhale Tarih ve Saati 2018-05-18 - 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer T.C Ağrı Valiliği SODES Proje Koordinasyon Birimi Valilik Hizmet Binası Zemin Kat Z04- Z05
İşin Yapılacağı Yer Dernek tarafından belirlenecektir.
Proje No 2017-04-0003
İşin Süresi
Proje Koordinatörü : FUAT ÇİFTÇİ
Koordinatör Telefonu 0532 3331796
Durum Sonuçlandı
Yayınlanma Tarih ve Saati 2018-05-16 - 12:17:04
Görüntülenme 343

Açıklama :


1 - Teklif verebilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 1.1 Teklif veren Kişi/Firmanın kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından Temin edeceği Faaliyet Alanını Gösterir Belge. 1.2 Vergi borcu olmadığını gösterir belge.

İtiraz Kayıtları

Bu ihale ile ilgili itiraz kaydı bulunmamaktadır.
İsim Dosya
Teklif Mektubu - Teknik Şartname 1526473057.doc
Bu İhale İptal Edilmiştir.
İptal Açıklaması
Yeterli teklif gelmediği için iptal edilmiştir.
Bu İhale İptal Edilmiştir.
İptal Açıklaması
Yeterli teklif gelmediği için iptal edilmiştir.