Ağrı İnsan Hak Ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği'nin SODES 2017-04-0201 Nolu Projesi Kapsamında Alınacak Olan Müzik Malzemesi Alımı İçin Piyasa Araştırması İlanı

İhale Adı Ağrı İnsan Hak Ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği'nin SODES 2017-04-0201 Nolu Projesi Kapsamında Alınacak Olan Müzik Malzemesi Alımı İçin Piyasa Araştırması İlanı
Birim Ağrı SODES - AĞRI İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ İNSANİ YARDIM DERNEĞİ
Kayıt Türü
İhale Tarih ve Saati 2018-04-20 - 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer T.C Ağrı Valiliği SODES Proje Koordinasyon Birimi Valilik Hizmet Binası Zemin Kat Z04- Z05
İşin Yapılacağı Yer Dernek tarafından belirlenecektir.
Proje No 2017-04-0201
İşin Süresi
Proje Koordinatörü : FATMA ÇAVDARCI
Koordinatör Telefonu 05319211704
Durum Sonuçlandı
Yayınlanma Tarih ve Saati 2018-04-13 - 13:20:27
Görüntülenme 497

Açıklama :


1 - Teklif verebilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 1.1 Teklif veren Kişi/Firmanın kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından Temin edeceği Faaliyet Alanını Gösterir Belge. 1.2 Vergi borcu olmadığını gösterir belge.

İtiraz Kayıtları

Bu ihale ile ilgili itiraz kaydı bulunmamaktadır.
İsim Dosya
Teklif Mektubu - Teknik Şartname 1523625638.doc
Firma Adı Teklif Değerlendirme
Barış Kitap ve Kırtasiye 4,500.00 TL Uygun
KAYALAR KIRTASİYE
* Maliyetin üstünde
5,325.00 TL Uygun Değil
SÖNMEZLER KIRTASİYE
* Maliyetin üstünde
5,475.00 TL Uygun Değil
İşin Yaklaşık Maliyeti 4,500.00 TL
Yüklenici Firma Barış Kitap ve Kırtasiye
Sözleşme Bedeli 4,500.00 TL
Kırım Oranı       %0 (0.00 TL)
İhaleye Katılan Firma Sayısı 3
Geçerli Teklif Sayısı 1